Thư ngỏ giám đốc

Kính thưa Quý vị! Trong cuộc sống, có rất nhiều người chấp nhận bán thời gian, sức khỏe để mua tiền bạc nhưng khi về già lại phải đánh đổi toàn bộ tiền bạc kiếm được chỉ để đổi lại một chút sức khỏe. Lại có câu: “Người có...
27.12.16
0 Lượt xem